Bảng giá hosting

Dịch vụ lưu trữ website ổn định và an toàn dữ liệu là niềm tin của quý khách
và cũng là sự thành công của chúng tôi.

HOSTING LINUX - HOSTING WINDOWS

CÁ NHÂN
1
Giá
100.000vnđ/tháng
Dung lượng1GB
Băng thông30GB
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
Email10
Backup định kỳ
Chọn mua
2
Giá
180.000vnđ/tháng
Dung lượng2GB
Băng thông60GB
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
Email100
Backup định kỳ
Chọn mua
3
Giá
250.000vnđ/tháng
Dung lượng3GB
Băng thông120GB
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
Email200
Backup định kỳ
Chọn mua
DOANH NGHIỆP
1
Giá
360.000vnđ/tháng
Dung lượng5GB
Băng thông160GB
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
EmailUnlimited
Backup định kỳ
Chọn mua
2
Giá
480.000vnđ/tháng
Dung lượng7GB
Băng thông300GB
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
EmailUnlimited
Backup định kỳ
Chọn mua
3
Giá
500.000vnđ/tháng
Dung lượng8GB
Băng thông350GB
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
EmailUnlimited
Backup định kỳ
Chọn mua
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1
Giá
600.000vnđ/tháng
Dung lượng10GB
Băng thông600GB
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
EmailUnlimited
Backup định kỳ
Chọn mua
2
Giá
800.000vnđ/tháng
Dung lượng15GB
Băng thông800GB
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
EmailUnlimited
Backup định kỳ
Chọn mua
3
Giá
1.000.000vnđ/tháng
Dung lượng20GB
Băng thôngUnlimited
Control PanelPlesk & Cpanel
MSSQL/MySQLSQL Server 2008 / MySQL5
EmailUnlimited
Backup định kỳ
Chọn mua
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT