Bảng giá tên miền

Tên miền sẽ là địa chỉ bạn và mọi người tìm thấy khi đến website của bạn,
bạn sẽ phát triển thị trường một cách nhanh chóng bằng cách quảng bá thương hiệu của bạn qua tên miền.

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN MỘT CÁCH NHANH NHẤT VỚI TÊN MIỀN ĐẸP
TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên miền Giá Gia hạn
.vn 830.000 470.000
.com.vn 700.000 350.000
.net.vn 700.000 350.000
.org.vn 400.000 200.000
.info.vn 400.000 200.000
.gov.vn 400.000 200.000
.edu.vn 400.000 200.000
.biz.vn 700.000 350.000
.name.vn 60.000 30.000
.pro.vn 400.000 200.000
.health.vn 400.000 200.000
.ac.vn 200.000 200.000
.int.vn 200.000 200.000
Tên miền Việt Nam 0% VAT
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền Giá Gia hạn
.com 299.000 299.000
.net 299.000 299.000
.org 280.000 280.000
.org.vn 830.000 480.000
.info 250.000 250.000
.biz 250.000 250.000
.co 735.000 735.000
.me 500.000 500.000
.mobi 400.000 400.000
.name 200.000 200.000
.tv 800.000 800.000
.ws 500.000 500.000
.pw 300.000 300.000
Giá tên miền quốc tế chưa bao gồm 10% VAT